-->
1 2 3 4 5 6

Thư viện hình ảnh

Thủ tục visa Anh (phần 2)


Thủ tục gồm có:
Thủ tục visa du lịch
1. Bn khai th thc trên mng đã đin hoàn chnh, có ch ký + 2 nh mi chp c 4.5×3.5 nn màu trng
2. H chiếu (có giá tr ít nht sáu tháng) và c nhng h chiếu đã tng có
3.Đơn xin ngh phép có s đng ý ca cơ quan (nếu đang làm vic)
4. Hp đng lao đng ( Nếu là ch doanh nghip np Bn Đăng ký kinh doanh)
5. Bng lương 06 tháng gn nht
6. Giy đăng ký kết hôn.
7. Sơ yếu lý lch
8. S h khu
9. Chng minh thư
10. Bng chng v tài chính: tin tiết kim và giy t nhà (nếu có)
11. Chương trình du lch
12. Booking hoc vé máy bay
13. Các booking ca công ty du lch ( Hp đng du lch gia công ty du lich Anh và VN, Thư mi ca công ty du lich Anh)
14. Đăng ký kinh doanh ca công ty du lch VN.
Ghi chú:
- Tt c các giy t bng Tiếng Vit phi có bn dch Tiếng Anh kèm theo ( công chng)
- Chun b 2 b h (01 b gc + 01 b copy)
- Phí tư vn visa: 150usd/ visa ( chưa k phí l phí visa DSQ thu. Trong trường hp b t chi thì l phí visa s không được hoàn li)

Thủ tục xin Visa Anh (Công tác)
1. Bản khai thị thực trên mạng đã điền hoàn chỉnh, có chữ ký + 2 ảnh mới chụp cỡ 4.5 x 3.5 nền màu trắng
2. Hộ chiếu (có giá trị ít nhất sáu tháng) và cả những hộ chiếu đã từng có
3.Giấy đăng ký kết hôn.
4. Sổ hộ khẩu
5. Chứng minh thư
6. Sơ yếu lý lịch
7. Quyết định cử đi công tác của công ty (đối với hộ chiếu phổ thông)
Công Hàm của BNG + Quyết định cử đi công tác của công ty (đối với hộ chiếu công vụ, ngoại giao)
8. Hợp đồng lao động (nếu không có Hợp đồng lao động thì thay bằng Quyết định bổ nhiệm)
9. Bảng lương 06 tháng gần nhất (đối với đương đơn làm việc ở công ty tư nhân hay liên doanh)
10. Thư mời từ đối tác
11. Booking Vé máy bay, khách sạn
12. Bằng chứng về tài chính: tiền tiết kiệm và giấy tờ nhà
Ghi chú:
- Tất cả các giấy tờ bằng Tiếng Việt phải có bản dịch Tiếng Anh kèm theo ( công chứng)
- Chuẩn bị 2 bộ hồ (01 bộ gốc + 01 bộ coppy)
- Phí tư vấn visa: 150usd/ visa ( chưa kể phí lệ phí visa DSQ thu. Trong trường hợp bị từ chối thì lệ phí visa sẽ không được hoàn lại)

Thủ tục xin Visa Anh (Thăm thân)
1. Bản khai thị thực trên mạng đã điền hoàn chỉnh, có chữ ký + 2 ảnh mới chụp cỡ 4.5 x 3.5 nền màu trắng
2. Hộ chiếu (có giá trị ít nhất sáu tháng) và cả những hộ chiếu đã từng có
3.Đơn xin nghỉ phép có sự đồng ý của cơ quan (nếu đang làm việc)
4. Hợp đồng lao động
5. Bảng lương 06 tháng gần nhất
6. Giấy đăng ký kết hôn.
7. Sơ yếu lý lịch
8. Sổ hộ khẩu
9. Chứng minh thư
10. Bằng chứng về mối quan hệ với người mời ở Anh (ví dụ như giấy khai sinh, ảnh chụp, e-mail..)
11. Bằng chứng về tài chính: tiền tiết kiệm và giấy tờ nhà (nếu có)
12. hộ chiếu photo, mặt visa và mặt thẻ sinh viên của con
13. Thư mời của con và thư xác nhận của trường học
14. Bằng chứng về tài chính và việc làm của người mời – nếu người mời bảo lãnh (ví dụ như giấy ngân hàng 6 tháng mới nhất, giấy trả lương…)
Ghi chú:
- Tất cả các giấy tờ bằng Tiếng Việt phải có bản dịch Tiếng Anh kèm theo (công chứng)
- Chuẩn bị 2 bộ hồ (01 bộ gốc + 01 bộ copy)
- Phí tư vấn visa: 150usd/ visa (chưa kể phí lệ phí visa DSQ thu. Trong trường hợp bị từ chối thì lệ phí visa sẽ không được hoàn lại)Đặt Tour:

Nhận xét & Bình luận