-->
1 2 3 4 5 6

Thư viện hình ảnh

Thủ tục xin visa thương mại Đài Loan

大陸地區專業人士以商務訪問申請來台說明
XIN VISA THƯƠNG MẠI ĐẾN ĐÀI LOAN

- PHẢI CHUẨN BỊ CÁC GIẤY TỜ DƯỚI ĐÂY

一﹑入出境許可證申請書
    Tờ khai Giấy Phép Xuất Nhập Cảnh

二﹑保證書
    Giấy bảo lãnh

三﹑活動計劃及行程表﹑團體名冊
    Chương trình kế hoạch hoạt động, danh sách tên khách

四﹑邀請函
    Thư mời

五﹑邀請單位之立案證明會或營利事業登記證
    Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh của công ty mời

六﹑並檢附公司最近一年營利事業所得稅結算申請書
    Kèm theo giấy phép kinh doanh là Giấy Nộp Thuế trong 1 năm 

七﹑任職證明
    Giấy chứng nhận là nhân viên làm việc trong công ty

八﹑越南公司營業登記證
    Giấy phép Đăng Ký Kinh Doanh của công ty Việt Nam

九﹑越南暫住證﹑工作證(或多次入出境簽證)
    Giấy tạm trú, hộ khẩu, giấy công tác (hoặc giấy xác nhận Xuất Nhập Cảnh nhiều lần)

十﹑大陸護照或身分證影本及個人履歷表
    Hộ chiếu hoặc CMND
*以上文件都要蓋公司的大小章、文件應備一式4(若有名片請檢附)
Tất cả các giấy tờ trên phải có con dấu của công ty, 4 bản (nếu có danh thiếp kèm theo)

*首次申請者須接受面談、請預先一個月申請
Lần đầu tiên xin visa phải phỏng vấn, xin hẹn trước 1 tháng
    以上各申請書下載網址

Tất cả thủ tục xin visa, download dưới đây http://www.immigration.gov.tw

Đặt Tour:

Nhận xét & Bình luận