-->
1 2 3 4 5 6

Thư viện hình ảnh

Thủ tục visa Srilanka* Visa du lịch Srilanka 3 tháng 1 lần ( lưu trú 30 ngày)
- Passport gốc ( thời hạn trên 6 tháng)
- 2 hình 4x6 (nền trắng)
Thời hạn: 8 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ

* Visa công tác Srilanka 3 tháng 1 lần
- Passport gốc ( thời hạn trên 6 tháng)
- 2 hình 4x6 (nền trắng)
- Thư mời ( bản copy)
- Thư đề cử công tác
Thời hạn: 8 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ

* Xin visa Công tác Srilanka 3 tháng 2 lần
- Passport gốc ( thời hạn trên 6 tháng)
- 2 hình 4x6 (nền trắng)
- Thư mời ( bản copy)
- Thư đề cử công tác
Thời hạn: 8 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ

Đặt Tour:

Nhận xét & Bình luận