-->
1 2 3 4 5 6

Thư viện hình ảnh

Bảng giá thuê xe Tết


Tuyến đường
T.g
4S-7S
16s
25-29s(County)
45s
Uni
M1-M3
M4-M7
M1-M3
M4-M7
M1-M3
M4-M7
Đón/Tiễn sân bay
2 giờ
1,000
1,100
1,100
1,200
1,400
1,600
2,000
2,100
Sg-Vũng Tàu-Sg
1N
2,300
2,600
3,000
3,600
3,900
4,500
7,800
8,300
Sg-Vũng Tàu-Sg
2N
3,300
3,800
4,200
4,800
5,100
5,800
9,800
10,800
Sg-Phan Thiết
(kg Bàu Sen)
2N
4,800
5,30
5,300
6,100
7,300
8,300
13,300
14,300
Sg-Phan Thiết
(Kg Bàu Sen)
3N
5,800
6,300
6,500
7,300
8,800
10,300
15,300
16,300
Sg-Đà Lạt
(kg Đamri)
3N
6,900
7,400
8,100
8,900
10,400
11,900
19,400
20,500
Sg-Đà Lạt
(kg Đamri)
4N
7,900
8,400
9,400
10,400
12,400
13,400
21,400
22,400
Sg-Nha Trang
(kg Dốc Lết)
4N
9,500
10,000
11,300
12,500
14,000
15,500
23,000
24,500
Sg-Nha Trang-Đà Lạt (kg Dốc Lết)
4N
10,000
10,500
12,000
13,500
15,000
16,500
24,500
26,000
Quy định đặt cọc booking Tết và thời hạn thanh toán
Đặt cọc: 50% tổng giá trị hợp đồng ngay khi kí hợp đồng.
Thời hạn thanh toán: trong vòng 07 ngày sau khi kết thúc tour.

Đặt Tour:

Nhận xét & Bình luận